NEWSLETTER
Θέλουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για εσάς προκειμένου να σας στείλουμε τα νέα μας και τις προσφορές μας για τα προϊόντα μας. Αν οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πια να λαμβάνετε τέτοιου είδους mail, η κατάργηση του ονόματός σας ,από τη λίστα μας είναι μια εύκολη διαδικασία. Τα στοιχεία σας δεν θα κοινοποιηθούν ποτέ σε κανέναν άλλο.
WE ARE UPDATING OUR WEBSITE PLATFORMS, SALES WILL BE AVAILABLE AGAIN SOON - SORRY FOR THE INCONVENIENCE.
POPULAR OVALE Anti-Aging Face Cream (For Men) image 1
POPULAR OVALE Anti-Aging Face Cream (For Men) image 2
  • POPULAR OVALE Anti-Aging Face Cream (For Men) thumbnail 1
  • POPULAR OVALE Anti-Aging Face Cream (For Men) thumbnail 2

€34.95

POPULAR OVALE Anti-Aging Face Cream (For Men)

Smoking, stress and dietary factors can cause your skin to lose its youthful glow very quickly. Lines and wrinkles can appear even in your early thirties. However, you can turn the clock back and erase years off your face with OVALE anti-aging face care cream for men. Specially formulated for smokers and ex-smokers, OVALE anti-aging face care cream will redensify your skin, resculpt your facial contours and do wonders for your self-esteem.

Dermatologically and microbiologically tested by ISPE of Milan, OVALE face care cream features eight crucial anti-aging components that nourish the skin and keep it soft, supple and healthy: Aloe Vera, ceramides, vitamin E, allantoin, menthyl lactate, Shea butter, Zemea propanediol and jojoba oil.

Aloe Vera contains 75 nutrients with healing properties that include vitamins, minerals and amino acids that increase the production of collagen and elastin - the more collagen your skin produces, the less wrinkles you have. It is a well-documented beauty supplement used by different cultures throughout history, even Cleopatra used it as a part of her beauty care.

Ceramides are a special kind of oily wax that appear naturally in the skin, they are critical for helping the skin retain moisture. They act as a waterproof barrier on the upper layers of skin but with stress, aging and lifestyle choices, ceramide production drops and the skin starts to dry and wrinkles form. The ceramides in OVALE face cream help replenish the skin’s natural barrier and reduce the loss of moisture, helping to keep your skin smooth and blemish-free.

Vitamin E is an extremely powerful antioxidant that reverses the effect of free radicals - the molecules that damage collagen and result in dry skin, lines and wrinkles. Vitamin E restores and rejuvenates dehydrated skin by boosting the production of collagen and neutralizing the effects of free radicals and sunlight on cell membranes (the coating around cells). It also helps cleanse dirt, grime and other impurities while simultaneously maintaining your the oil balance in your skin.

Allantoin encourages healing in aging skin, it is extremely beneficial in reducing wrinkles. It helps even out your skin tone and leaves your skin looking smooth and rejuvenated. It fights the visible signs of aging by increasing the water content in your skin; it can hydrate and soften even the driest skin. It also stimulates skin cell regeneration and soothes irritation, helping to repair skin damage from environmental pollutants.

Menthyl lactate is a derivative of menthol with that helps cool and refresh your skin by moisturizing your skin cells. Menthyl lactate is also an extremely gentle exfoliant. It removes dead cells on the surface and revitalizes your skin, making it look young and shiny.

Shea butter is rich in vitamins A and E, both of which are antioxidants that fight free radicals by preventing cellular rusting. Shea butter helps hydrate and sooth your skin, transforming it from dry, cracked and wrinkly into smooth, plump, and glowing. Shea butter is also very beneficial in tightening your facial contours and improves overall skin elasticity.

Zemea propanediol is a 100% natural petroleum-free moisturizer with antibacterial and antifungal properties to protect your skin. A very skin-friendly component, Zemea propanediol works great in eliminating dryness and flakiness, creates no irritation and smells incredibly good.

Jojoba oil works as a natural skin moisturizer, lubricant and cleanser. It has naturally occurring antioxidant properties and quickly eliminates dryness and flakiness. Jojoba oil is an extremely effective skin conditioner, softener and smoother because it closely resembles natural sebum, an oily substance produced by the sebaceous glands that helps prevent skin from drying.

Minimize wrinkles, moisturize your skin and keep it firm, young and vibrant. Don't wait until aging symptoms appear, take control now and start fighting the aging process today with OVALE anti-aging face care cream. Super luxurious, super worth it!

Made in Italy by Life Italia Prodotti S.r.l - an ISO 9001 certified pharmaceutical company registered with the Italian Ministry of Health.

What do you think? Comment below...
Καλώς ήρθατε στην Ovale, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Το σήμα της OVALE αποτελεί συνώνυμο του ατμίσματος. Έχει εξαπλωθεί ανά τις ηπείρους και αντιπροσωπεύει την OVALE σε περισσότερες από εβδομήντα διαφορετικές χώρες. Αυτό το εκτενές φάσμα επιτυχίας δείχνει ότι το πολυτιμότερο απόκτημά μας είναι η εμπιστοσύνη σας. Προσλαμβάνουμε τα καλύτερα μυαλά, ασχολούμαστε εκτενώς με τον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, και δουλεύουμε πάνω στη βελτίωση των δεξιοτήτων μας για να σας εξυπηρετήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται να σκεφτόμαστε σαν Ευρωπαίοι αλλά να πράττουμε σαν ντόπιοι. Επιπλέον, προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες και αντισταθμίζουμε ακόμα και την παραμικρή τοπική διαφορά για να κάνουμε την εμπειρία σας με την OVALE άψογη. Στην OVALE νιώθουμε ότι άτμισμα σημαίνει καινούργια αρχή. Στην OVALE ξέρουμε ότι άτμισμα σημαίνει πιο υγιεινή ζωή.